פיתוח מוצר

פיתוח מוצר צריך לכלול בתוכו אלמנטים רבים, כגון:

תפקוד מכני

עמידה בתנאי סביבה

עמידה בתקינה הקיימת באזור בו אמור המוצר להימכר

מחיר מטרה

התאמה לטכנולוגית הייצור ואלמנטים רבים אחרים.

לכן יש חשיבות רבה להגדרת האלמנטים הללו בתחילת הפרויקט.
אפיון המוצר מהווה בסיס לקביעת הצעת המחיר לפרויקט.

השלבים בפיתוח מוצר

פגישה ראשונית שאינה כרוכה בתשלום

SRR-System Requirements review

SDR-System design review

PDR-Preliminary design review

CDR-Critical design review

בניית אב טיפוס

בניית תיק ייצור

כל פרויקט מתחיל בפגישה ראשונית של היזם עם מהנדס הפיתוח שלנו. לאחר חתימת הסכם סודיות מוצג הרעיון של היזם לפרטיו כולל דרישות הפרויקט ותוצרים סופיים רצויים לטווח הקצר והארוך.

בפגישה יקבל היזם הכוונה ממהנדס הפיתוח ויתבצע אפיון ראשוני של המוצר בהתאם לצרכיו ודרישותיו של הלקוח. על בסיס אפיון זה תיבנה הצעת מחיר לפרויקט. כאמור, הפגישה אינה כרוכה בתשלום או התחייבות כלשהיא מצד הלקוח.

זהו שלב של ביצוע מחקר והגדרות. הוא כולל הגדרות טכניות ומחקר ראשוני לפי צרכי הפרויקט, סקר ספרות, סקר מוצרים דומים ופתרונות קיימים וזיהויי כיווני פתרונות הנדסיים אפשריים לפרויקט.

מידול ראשוני וסקיצות של דרכי הפתרון לפרויקט. בסוף שלב זה יוגדרו רכיבי המערכת העיקריים, ההתממשקות בניהם ולוגיקת הפעולה.

בחירת קונספט ניבחר ומידול בצורה מלאה להדמיה תלת ממדית. חישובים ובחירת חומרים של רכיבי המערכת.

שלב תוכן פרטני והכנת הקבצים לבניית אב טיפוס. הפקת שרטוטים לבניית אב טיפוס, הפקת BOM

אב הטיפוס הינו מוצר ראשוני עובד הדומה בצורתו ותפקודו למוצר הסופי שייוצר ביצור סידרתי.

תיק הייצור כולל בתוכו את השרטוטים והמפרטים המאפשרים לייצר את המוצר. תיק הייצור הנו הבסיס להעברת מוצר מפיתוח לייצור.

סגירת תפריט